För en spännade predikofortbildning föreslår vi tre grundläggande teoriböcker:

»Predikan växer fram» av Maria Ottensten och Tina Johansson, Katolska kyrkans »Handbok för predikanter» och prästen Klas Lindbergs »Konsten att tala, så folk vill lyssna».

Fördjupningsböcker är t.ex. »Predikan i tid och otid», »Ordets makt», »Orden och erfarenheten», »Livsmodets språk» och »Att predika en tradition». Och varför inte avsluta med att i gruppen läsa varsin predikosamling, för att se på vad sätt de stämmer med teorierna - eller inte alls: Lars Levi Laestadius, Bo Brander, Anders Piltz, Lena Malmgren med vänner, Gustaf Wingren, kyrkofäderna eller Carl-Erik Sahlberg...