»Lars Gerdmars ikoner infogar sig på ett övertygande sätt i ikonmåleriets tradition […] Han står som ikonmålare internationellt i konstartens frontlinje.»
Ulf Abel

Fil. Dr., f d 1e intendent vid 
Statens Konstmuseer/Nationalmuseum,
 ansvarig för museets ikonsamling, ordf. i Svenska Ikonsällskapet