Mässa på svenska

Mässa på svenska

Pahlmblad, Christer

Antalst

Artikelnummer

978-91-88553-01-0

Lagerstatus

i lager

Köp 100 för 125 kr/st - spara 37%

Köp 50 för 134 kr/st - spara 32%

Köp 25 för 142 kr/st - spara 28%

Köp 10 för 147 kr/st - spara 26%

Köp 5 för 150 kr/st - spara 24%

198 kr

inkl. moms

Beskrivning

Hur firades egentligen högmässan i en vanlig sockenkyrka under femtonhundratalet?

l denna studie undersöks reformatoriska gudstjänstbruk och gudstjänsttexter. Genom att dessa relateras till den senmedeltida bakgrunden, kan författaren visa på kontinuiteten mellan senmedeltidens och femtonhundratalets högmässa och på ett tydligare sätt skildra också de punkter där reformationen bröt med det medeltida gudstjänstlivet.

l boken behandlas även utformningen av nattvardsberedelsen, biktens ställning och förhållandet mellan katekesförhör och nattvardsgång. Den försiktiga omgestaltningen av den ärvda mässan förde vidare många medeltida bruk. Särskilt betydelsefull var den senmedeltida eukaristiska fromhet som hade elevationen i mässan och tillbedjan av sakramentet i centrum. Undersökningen visar hur denna sakramentsfromhet kom att spela en avgörande roll för gestaltandet av nattvardsfirandet i femtonhundratalets Sverige. Den struktur som mässan därmed fick har utmärkt nattvardsfirandet i Svenska kyrkan ända in i vår tid. [Språk: Svenska] Häftad