Förändra och bevara: Lunds stift under senare hälften av 1900-talet

Förändra och bevara: Lunds stift under senare hälften av 1900-talet

Ahrén, Per-Olov (red.)

Antalst

Artikelnummer

978-91-88552-31-0

Lagerstatus

I lager

8 kr

inkl. moms

Beskrivning

Senare hälften av 1900-talet var för Svenska kyrkans del en tid av stora förändringar organisatoriskt, på gudstjänstlivets område, ifråga om undervisning, diakoni, evangelisation och mission, etc. Inte sedan reformationstiden har på så kort tid så stora förändringar skett. Samtidigt fanns kontinuiteten. Också efter skilsmässan från staten är kyrkan samma kyrka som förr. l Stiftshistoriska sällskapets årsbok 2001 skildras i sex kapitel vad förändringarna det gångna halvseklet betytt i just Lunds stift. Vad var karakteristiskt för stiftet i det som skedde? Vad påverkade utvecklingen just här? Bokens författare har alla varit engagerade i Lunds stift de gångna decennierna. Framställnignen har därmed fått en medvetet personlig accent. Också andra som varit engagerade i stiftet har lämnat material, i några fall egna texter om den utveckling som ägde rum.