Att se möjligheter i svårigheter. Barn och ungdomar med koncentrationssvårigheter

Att se möjligheter i svårigheter. Barn och ungdomar med koncentrationssvårigheter

Olsson, B-I & Olsson, K

Antalst

Artikelnummer

978-91-44-08279-0

Lagerstatus

Beställningsvara

Köp 100 för 247 kr/st - spara 25%

Köp 50 för 263 kr/st - spara 20%

Köp 25 för 280 kr/st - spara 15%

Köp 10 för 290 kr/st - spara 12%

Köp 5 för 296 kr/st - spara 10%

329 kr

inkl. moms

Beskrivning

Författarna presenterar olika psykologiska och specialpedagogiska teorier och förklarar varför en del barn och ungdomar drabbas av koncentrationssvårigheter och uppmärksamhetsstörningar.

I den nya upplagan beskrivs mer ingående ett relationellt synsätt som innebär att lärare bör fokusera mer på bakomliggande miljömässiga faktorer som orsak till elevers svårigheter. Avsnitten om ADHD hos barn och ungdomar har uppdaterats med aktuell forskning, speciellt avsnittet om flickor med ADHD. Ett nyskrivet avsnitt behandlar hur vuxna ska bemöta elever med utagerande beteende.

Ett avsnitt om det respektfulla samtalet har tillkommit. I ett kapitel presenteras samtalsmetodik, individuella utvecklingsplaner, kartläggningar och åtgärdsprogram. Gällande lagstiftning har förts in i de avslutande delarna och i kapitlet om åtgärdsprogram och sekretess.

De svårigheter som bristande koncentration kan orsaka speglas utifrån kognitiva perspektiv, lösningsfokuserade förhållningssätt och inkluderande synsätt som ger utrymme för att alla elever ska kunna bemötas positivt och respektfullt. Bokens pedagogiska teorier och frågeställningar konkretiseras och varieras med fallbeskrivningar och diskussionsuppgifter som ger läsaren möjlighet att förstå och reflektera över dessa teorier.

Boken vänder sig till studenter på lärarutbildning. Den är även anpassad för verksamma lärare och skolledare i förskola och skola för att fördjupa personalens kompetens och förhållningssätt till barn och elever med rätt till särskilt stöd.