Etik i socialpolitik och socialt arbete

Etik i socialpolitik och socialt arbete

Blennberger, Erik

Antalst

Artikelnummer

978-91-44-02406-6

Lagerstatus

Beställningsvara

Köp 100 för 278 kr/st - spara 25%

Köp 50 för 297 kr/st - spara 20%

Köp 25 för 315 kr/st - spara 15%

Köp 10 för 326 kr/st - spara 12%

Köp 5 för 334 kr/st - spara 10%

371 kr

inkl. moms

Beskrivning

Etik är ett klassiskt tema som fått ny aktualitet. Intresse för etik kan uttrycka en kärlek till livet och gör oss uppmärksamma på frågor om värde och ansvar: Vad är ett gott liv? Hur bör vi handla? Vilken slags person bör jag vara?

Det finns ett stort etikintresse i olika samhälleliga verksamheter, inte minst inom vård, omsorg och socialt arbete: Vilka insatser är konstruktiva? Hur ska resurserna räcka till? Hur bör medborgaren bemötas? Vilket ansvar har vi för varandra? Hur ska vi hantera etiska konflikter?

Den här boken utgår från de etiska grundfrågor och vägval vi har som människor och medborgare. Mot den bakgrunden fördjupas diskussionen om etiska värden, normer och problem för socialpolitik och socialt arbete: Vad betyder nyckelord som värdighet, frihet och rättvisa? Vilken innebörd har humanitet, solidaritet och mänskliga rättigheter? Hur kan olika värden och normer kombineras? Hur kan man argumentera för olika ståndpunkter? En del av diskussionen förs utifrån konkreta etiska problem i vardagslivet och i olika sociala verksamheter.

Boken är avsedd att användas inom utbildningar med social inriktning men vänder sig till alla som är intresserade av etiska perspektiv på medborgarrollen och politikens utformning.