Auktoritet i förvandling: Omförhandling av fromhet, lojalitet och makt i reformationens Sverige - Opuscula Historica Upsaliensia 49

Auktoritet i förvandling: Omförhandling av fromhet, lojalitet och makt i reformationens Sverige - Opuscula Historica Upsaliensia 49

Letzter, Eva-Maria (red)

Antalst

Artikelnummer

978-91-979632-4-4

Lagerstatus

Beställningsvara

Köp 100 för 134 kr/st - spara 25%

Köp 50 för 143 kr/st - spara 20%

Köp 25 för 152 kr/st - spara 15%

Köp 10 för 158 kr/st - spara 12%

Köp 5 för 161 kr/st - spara 10%

179 kr

inkl. moms

Beskrivning

Vad är det egentligen som händer när reglerna för människors samvaro förändras? Hur påverkas samhället när gamla traditioner och maktförhållanden rubbas och nya upprättas i deras ställe?

Detta är frågor som denna bok ställer med utgångspunkt i den svenska reformationen.

Författarna till bokens fem artiklar utgår inte bara från synen på reformationen som en brytningstid. De argumenterar även för att vi bör betrakta reformationen som en period av pågående förhandling mellan nyare och äldre tankegods. Särskilt uppmärksammas hur aktörer på olika nivåer försökte påverka och hantera utvecklingen.

Några artiklar diskuterar förändringarna i kyrkobruket och de konsekvenser som dessa förändringar fick för den folkliga fromhetskulturen.

Andra behandlar den nya betoningen av "Guds ord" och dess följder för relationen mellan fursten och hans undersåtar, samt kyrkoherdarnas försök att försvara sin personliga auktoritet i en tid av förändring.

Auktoritet i förvandling är en bok som utforskar hur gamla auktoriteter, andliga som världsliga, genomgick en iögonfallande förvandling under den svenska reformationen - en förvandling vars konsekvenser är synliga än i våra dagar. Ändå var processen som ledde fram till den luthersk-evangeliska statskyrkan både lång och skakig, och utgången långtifrån given .