Hälsopedagogik

Hälsopedagogik

Ohlsson, Liselotte

Antalst

Artikelnummer

978-91-47-10369-0

Lagerstatus

Beställningsvara

Köp 100 för 337 kr/st - spara 25%

Köp 50 för 359 kr/st - spara 20%

Köp 25 för 382 kr/st - spara 15%

Köp 10 för 395 kr/st - spara 12%

Köp 5 för 404 kr/st - spara 10%

449 kr

inkl. moms

Beskrivning

Hälsopedagogik vill göra det lättare för läsaren att leda både sig själv och andra till en god hälsa.

Läs mer

Utmärkande drag

- Layouten till boken är framtagen tillsammans med elever och lärare

- Upplägg som fokuserar på att engagera eleverna genom praktiska övningar

- Behandlar grundläggande hälsopedagogiska begrepp, teorier och perspektiv

- Ordförklaringar i marginalen underlättar inläsning.

Boken ger grundläggande kännedom om hälsopedagogiska begrepp, teorier och perspektiv.

Texten tar upp olika frisk- och riskfaktorer som påverkar hälsan samt vad som menas med ett salutogent förhållningssätt. Dessutom speglas människors hälsa i ett miljö-, historiskt- och internationellt perspektiv samt med tanke på olika sociala och kulturella aspekter.

Folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt behandlas på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Två separata kapitel fördjupar kunskaperna kring hälsopedagogiskt arbete och vad hälsopedagoger bör behärska för ett professionellt yrkesutövande.

Elevengagemang

Upplägget fokuserar på att engagera eleverna i praktiska övningar.

Varje kapitel inleds med en elevaktiverande uppgift. Den kan vara i form av ett fall som ska analyseras, ett test som läsaren ska genomföra enskilt eller i grupp. Det kan också vara en diskussionsuppgift.

Texten varvas sedan med ytterligare elevövningar som bidrar till reflektion över fakta som framkommit. Varje kapitel avslutas med uppgifter som fördjupar kunskaperna. Dessutom finns en sammanfattning som man både kan inleda och avsluta kapitlet med. För att underlätta inläsning finns ordförklaringar i texten.

Om författarna

Liselotte Ohlson är idrottslärare och har lång erfarenhet från ledarutbildning inom fritidssektorn.