Konsten att hålla i rodret: Om rektors och andra ledares roll och arbete

Konsten att hålla i rodret: Om rektors och andra ledares roll och arbete

Öquist, Oscar

Antalst

Artikelnummer

978-91-7331-761-0

Lagerstatus

Beställningsvara

Köp 100 för 164 kr/st - spara 25%

Köp 50 för 175 kr/st - spara 20%

Köp 25 för 186 kr/st - spara 15%

Köp 10 för 193 kr/st - spara 12%

Köp 5 för 197 kr/st - spara 10%

219 kr

inkl. moms

Beskrivning

Rektor har en intrikat uppjpgt.

Det handlar om att leda unga och vuxna i en intensiv och ofta svårbemästrad miljö.

Förväntningarna på vad en rektor ska uträtta är många och motstridiga.

En vanlig förväntan är att rektor i första hand ska vara pedagogisk ledare.

Författaren hävdar att rektors huvuduppjpgt är att vara ledare, inte första hand pedagog.

Rektorn måste skapa sådana ramar runt verksamheten att elevernas lärande och lärarnas arbete kan bedrivas under trygga och behagliga former.

Därför behöver också rektors professionella utveckling se annorlunda ut än lärarnas.

Och där fyller inte den gängse ledarskapslitteraturen de behov rektor har för att kunna utvecklas inom sitt professionsområde.

Vad som behövs är möjligheten att resonera med en klok kollega eller mentor kring utmaningar, konflikter, beslut och lösningar som dyker upp i det dagliga arbetet.

Boken består av sex korta avsnitt som alla berör teman som har stor betydelse för att leda en skola på ett sätt som gör det möjligt för alla medarbetare  elever, lärare och övrig personal  att växa och utvecklas.

Men boken är inte så specifik att den enbart talar till skolledare.

Även de som leder ett äldreboende, en vårdcentral eller en arbetsförmedling är rektorer i någon mening.

De har alla uppdraget att skapa bästa möjliga miljö för sina klienter och sin personal.

Också till dem vänder sig denna bok.

Oscar Öquist är leg. psykolog och har mångårig erfarenhet av ledarutbildningar och organisationsutveckling.

Han är författare bl.a. till böckerna Systemteori i praktiken konsten att lösa problem och nå resultat och Framgångsrikt ledarskap med systemteori  mönster, sammanhang och nya möjligheter. [Språk: Svenska] Danskt band