Och hela folket sade Amen: Perspektiv på gudstjänst och kyrka

Och hela folket sade Amen: Perspektiv på gudstjänst och kyrka

Nordenstorm, Leif (red.)

Antalst

Artikelnummer

978-91-7580-842-0

Lagerstatus

I lager

Köp 100 för 187 kr/st - spara 25%

Köp 50 för 199 kr/st - spara 20%

Köp 25 för 212 kr/st - spara 15%

Köp 5 för 224 kr/st - spara 10%

249 kr

inkl. moms

Beskrivning

Denna festskrift har fått titeln Och hela folket sade Amen perspektiv på gudstjänst och kyrka. Festskrift till ärkebiskop emeritus Gunnar Weman. Titeln beskriver hur hela den gudstjänstfirande församlingen är aktiv i en gudstjänst som inte är en föreställning med en passiv församling utan en tjänst inför Gud och samtidigt en sändning ut i vardagslivet. Skriften består av 28 bidrag som inordnas under flera rubriker. Efter en inledning som beskriver jubilarens livsgärning följer artiklar inordnade under flera rubriker: Kyrkan Guds folk, Kyrko- rummet, Gudstjänsten och Predikningar. Slutligen följer en biblio- grafi över Gunnar Wemans skriftliga produktion. Ärkebiskop emeritus Gunnar Weman har i sin gärning som präst, biskop och ärkebiskop många gånger betonat gudstjänsten som den plats där det kristna budskapet förkunnas och förstås och där för- samlingen rustas till ett liv i världen och där den kristna tron kom- mer till uttryck i praktiskt handlande. Festskriften tillägnas Gunnar Weman på hans 85-årsdag.