Libris kommentarserie Nya testamentets budskap, NTB, kommer i färdigt skick att bestå av sjutton böcker. Det finns tre huvudmål med utgivningen: Att förklara bibeltexternas bakgrund och budskap i deras eget sammanhang. Att reflektera över texternas budskap och tillämning idag. Att presentera kommentarerna med ett vardagligt och tillgängligt språk.

Rabatter: köp 4 böcker (samma eller olika), få 8 % rabatt (210 kr). Köp minst 11 böcker (samma eller olika), få 17% rabatt (190 kr).