När jag döljer mitt ansikte: Perspektiv på skam

När jag döljer mitt ansikte: Perspektiv på skam

Okkenhaug, Berit (övers. & bearbetning Persson, A. & Svanell, I.)

Antalst

Artikelnummer

9789189021310

Lagerstatus

Beställningsvara

169 kr

inkl. moms

Beskrivning

Skam är en naturlig reaktion som vi har med oss från födseln. Men vad är det som gör att vi drar oss tillbaka när vi blir rädda för att mista vår värdighet eller inte bli accepterade?

Skamkänslan kan dölja sig bakom andra känslor som det är lättare att förhålla sig till. En sådan reaktion är att gömma sig. Den här boken sätter sökarljuset på vad skam är och utmanar oss att komma till rätta med våra egna skamkänslor. Vi kan ha svårt att möta andra om vi inte vågar ett ärligt möte med oss själva.

Boken är skriven för den som vill lära sig mer om sig själv och sina egna reaktioner. Författaren vänder sig främst till medarbetare i kyrka och församling och inte minst de som jobbar med förkunnelse, samtal och själavård. Den svenska utgåvan har delvis redigerats och omarbetats till svenska förhållanden.

160 Sidor [Språk: Svenska] Häftad

Berit Okkenhaug har varit präst vid Institutt for Sjelesorg, Modum Bad, hon har varit församlingspräst, sjukhuspräst och lärare i själavård vid Det teologiske Menighetsfakultetet i Oslo. Berit har även varit lärare vid S:t Lukas själavårdsutbildningar och är en uppskattad föreläsare i Sverige och Norge. Hon har tidigare gett ut boken Själavård - En grundbok på svenska.

Anders Persson, som översatt och bearbetat boken, är pastor inom Equmeniakyrkan. Han har haft det personliga samtalet som ett viktigt redskap i själavården inom sina arbeten som församlingspastor, studentpastor och nu som sjukhuspastor. Under en längre period arbetade han även inom S:t Lukas med samtal, handledning och utbildning. Han är fortsatt lärare på S:t Lukas själavårdsutbildningar och handleder präster, pastorer och diakoner.

Ingrid Svanell har bearbetat boken tillsammans med Anders Persson, hon är pastor inom Pingströrelsen och arbetar som sjukhuspastor och är kursansvarig för själavårdsutbildningen på June folkhögskola. Hon har arbetat med samtal och handledning i församlingstjänster och som verksamhetsledare i Pingst- Fria församlingar i samverkan.