Guds speleman - vår Herres kantor Albert Runbäck 1894-1974

Guds speleman - vår Herres kantor Albert Runbäck 1894-1974

Mörck, Erkki

Antalst

Artikelnummer

978-91-7267-394-6

Lagerstatus

i lager

Köp 100 för 223 kr/st - spara 25%

Köp 50 för 238 kr/st - spara 20%

Köp 25 för 253 kr/st - spara 15%

Köp 10 för 262 kr/st - spara 12%

Köp 5 för 268 kr/st - spara 10%

298 kr

inkl. moms

Beskrivning

Boken dokumenterar den idag sor- gligt bortglömde Albert Runbäck, med stort utrymme lämnat åt hans egen penna. Inbunden, 305 sidor,

Kyrkohistorisk årsskrift: »...författaren hade under lång tid själv professionell kontakt med Runbäck, då bägge var verksamma som kyrkomusiker i samma bygder under Runbäcks sista år... Idealet »Neue Sachlichkeit» var en stark strömning i alla konstarter under 1920- och 30-tal som i flera avseenden präglade Runbäck. ... Det personregister som följer boken är av stort värde ... där figurerar ... det märkliga förhållandet att över biskopar, domkyrkoorganister och professorer yttrades några av de mest liturgiskt och musikaliskt intressanta sakerna under 1900-talet från en röst på orgelpallen i Mariakyrkan i Båstad.»

Mattias Lundberg

prof. mus. vet. UU. Led. Mus. Ak.

Svenskt gudstjänstliv:

»Från 1940-talet och ett par decennier framåt låg sannolikt en trave av körsam- lingen Lauda Sion på orgelläktaren i varje landsbygdskyrka. ... Utgivare var Albert Runbäck... förordet anger i klartext syftet med utgåvan, att “framför allt vara till tjänst i de församlingar där körresurserna äro små”. ... Runbäck fann i gregorianiken och och den lutherska koralen ett för kyrkan och hennes gudstjänst genuint musikaliskt språk. ... allt detta och mer därtill. Erkki Mörck var personligen bekant med Runbäck och har samarbetat med honom på flera sätt.»

Per Olof Nisser

Domprost em, hymnolog, psalmförfattare [Språk: Svenska] Inbunden