Lilla katekesen - Översättning, inledning och kommentar av Carl Axel Aurelius och Margareta Brandby-Cöster

Lilla katekesen - Översättning, inledning och kommentar av Carl Axel Aurelius och Margareta Brandby-Cöster

Luther, Martin

Antalst

Artikelnummer

978-91-978433-8-6

Lagerstatus

Beställningsvara

Köp 100 för 52 kr/st - spara 25%

Köp 50 för 55 kr/st - spara 20%

Köp 25 för 59 kr/st - spara 14%

Köp 10 för 61 kr/st - spara 12%

Köp 5 för 62 kr/st - spara 10%

69 kr

inkl. moms

Beskrivning

I Lilla katekesen sammanfattar Martin Luther den kristna tron i ett antal huvudstycken.Han knyter medvetet an till en form för undervisning som går tillbaka till kyrkans äldsta tid och som syftade till att skapa medvetna kristna och myndiga församlingar.I sin Tyska Mässa från år 1526 säger Luther:»Jag vet ingen enklare eller bättre uppläggning av en sådan underrättelse eller undervisning än den som gjordes i kristenhetens barndom och som förblivit fram till idag, nämligen (att man tar sin utgångspunkt) i dessa tre stycken: Tio Guds bud, Den apostoliska trosbekännelsen och Vår Fader. I dessa tre stycken står kort och gott nära nog allt som en kristen behöver veta.«Till dessa tre huvudstycken fogar Luther ytterligare två, om dopets och nattvardens sakrament.Häftad, 83 sidor. [Språk: Svenska] Häftad