Ut ur verkligheten: Skiss till en mindre idealistisk filosofi

Ut ur verkligheten: Skiss till en mindre idealistisk filosofi

Löfberg, Jan

Antalst

Artikelnummer

978-91-578-0604-8

Lagerstatus

Beställningsvara

Köp 100 för 142 kr/st - spara 25%

Köp 50 för 151 kr/st - spara 20%

Köp 25 för 161 kr/st - spara 15%

Köp 10 för 166 kr/st - spara 12%

Köp 5 för 170 kr/st - spara 10%

189 kr

inkl. moms

Beskrivning

Gåtan förhållandet innervärld-yttervärld löses enligt boken med analysen att vi felaktigt använder nu - verkligheten som en säck, där vi inkonsistent placerar in »totalupplevelsen», omfattande förutom avsnittet yttervärld också allt det som inte passar in i nu-verklighetens, det materiella universums, rum-tid.

Det upptar skenbart den rum-tiden.

Dit hör känslor, ljud- och andra förnimmelser, minnen, fantasier och abstrakta tankebyggnader.

Allt blir tillsammans en »mental» del av verklighetsprocessens rum-tidskontinuum.

Vår vanliga verklighet är alltså en synvilla, en inkonsistent tänkt, egentligen otänkbar, sammanfogning av oförenliga delar, verkliga och inte verkliga, till en låtsasprocess.

Detta feltänkande - en sammanblandning av logiska plan, samma logiska fel som t ex begreppsrealismens - betingas av tillvarons villkor, men har uppenbart gjorts svåråtkomligt av vår idealistiska tanketradition.

Inte ens empirismens kunskapsidé går fri från Platon-Aristotelesidealismens blockering av rationell analys.

Begreppet »verkligheten» måste avmystifieras och bli en rationellt bestämd konstruktion bland andra.

Åtskiljandet av dessa logiska plan får omfattande filosofiska konsekvenser.

T ex blir begreppet »handling» omöjligt.

Bara att låta det moraliska och politiska subjektet bli en konstruktion ovanför verklighetens plan som inte kan ses som kausalfaktor blottlägger stor förvirring och många glidningar i våra moraliska och politiska begreppssammanhang.

Jan Löfberg är docent i teologi vid Lunds universitet. [Språk: Svenska] Häftad