Arken förmedlar alla de textilier eller paramenta som används i gudstjänstens sammanhang.

Den kyrkliga skruden har vuxit fram under en lång tidsperiod. De flesta plagg och föremål har ursprungligen haft en praktisk funktion: stolan en handduk, mässhaken en överrock, korkåpan en regnkappa osv - men med tiden har de övergått till stiliserade symboliska former och funktioner.

I den västliga kyrkan har olika "liturgiska färger" fått olika betydelser och kommit att användas vid bestämda högtider. Här har funnits viss variation mellan olika regioner. Den moderna romersk-katolska kyrkan nyttjar vitt vid de större festerna, rött vid pingst, martyrdagar, apostladagar, palmsöndag och långfredag, violett vid tider av fasta och bot (fr.a. fastan och advent) och grönt vid övriga dagar "under året". Ljusblått kan nyttjas på mariadagar som infaller på vardagar och rosa på midfastosöndagen (som någonsorts glädjeyttring i fastan).

Svenskkyrklig och anglikansk färgkanon (som är inofficiella och föremål för ständig diskussion) tillvaratar litet mer av medeltida tradition och använder ofta svart på långfredag och vid begravningar, blått som alternativ till violett, samt grått som alternativ på askonsdagen och fastans vardagar.