Samhället som tanke: Claude Lévi-Strauss och den franska strukturalismen

Samhället som tanke: Claude Lévi-Strauss och den franska strukturalismen

Lindberg, Christer

Antalst

Artikelnummer

978-91-7924-218-3

Lagerstatus

Beställningsvara

Köp 100 för 173 kr/st - spara 25%

Köp 50 för 185 kr/st - spara 20%

Köp 25 för 196 kr/st - spara 15%

Köp 10 för 203 kr/st - spara 12%

Köp 5 för 208 kr/st - spara 10%

231 kr

inkl. moms

Beskrivning

Glimtvis har vårt släkte kunnat fånga kärnan: ”… vad livet är och var hitom tanken och bortom samhället: i det tankfulla betraktandet av en bergart som är vackrare än allt vi lyckats producera eller i förnimmelsen av en liljas doft som ger oss mer än alla visa böcker eller i den tålamodsmättade, lugna och ömsesidigt förlåtande blinkning man ibland i plötsligt samförstånd kan växla med en katt” (Claude Lévi-Strauss slutord i Spillror av paradiset).

Tanken, samhället, geologin, liljan och katten har alla sin plats i Christer Lindbergs framställning av Claude Lévi-Strauss liv och vetenskapliga gärning. Han placerar Lévi-Strauss verk i skärningspunkten mellan den franska sociologin, företrädd av Émile Durkheim och Marcel Mauss, och den amerikanska kulturantropologin såsom den formades av Franz Boas.

Genom Christer Lindbergs tolkning och redogörelse för Lévi-Strauss samlade produktion leder ett spår bakåt till de stora filosoferna och viker av från samhällsvetenskapens huvudfåra i riktning mot konstens och estetikens värld. Resultatet blir ett collage där Montaigne och Rousseau tillsammans med Baudelaire, Breton och Ernst bildar ett antropologiskt ramverk av regnskogar, släktträd, myter och magi.

[Språk: Svenska] Häftad