Den statistiska undersökningen: grundläggande metodik och typiska problem

Den statistiska undersökningen: grundläggande metodik och typiska problem

Lantz, Björn

Antalst

Artikelnummer

978-91-44-10337-2

Lagerstatus

Beställningsvara

Köp 100 för 298 kr/st - spara 25%

Köp 50 för 318 kr/st - spara 20%

Köp 25 för 338 kr/st - spara 15%

Köp 10 för 350 kr/st - spara 12%

Köp 5 för 358 kr/st - spara 10%

398 kr

inkl. moms

Beskrivning

Kan man skriva en bok om statistisk metodik på ett sätt som gör att en läsare utan förkunskaper ändå har möjlighet att förstå vad området handlar om?

Går det i så fall att göra det helt utan att använda några statistiska formler eller exempel på hur man gör statistiska analyser med datorprogram?

I denna bok visar Björn Lantz att det är möjligt. Den bärande tanken med boken är att en majoritet av de studenter som läser grundläggande statistik på hög skolenivå aldrig själva kommer att genomföra en statistisk studie.

Däremot kommer många inom ramen för sitt framtida arbete att behöva läsa och förstå olika slag av rapporter där statistik används.

Bokens mål är alltså inte att ge läsaren kunskaper att själv kunna genomföra en statistisk undersökning på en analytisk nivå, men att ge kunskaper och förståelse som gör det möjligt för läsaren

• att själv kunna läsa, förstå och i viss mån kritiskt granska statistiska undersökningar, och

• att kunna samarbeta effektivt med personer som har expertkunskap på det statistiska området inom ramen för statistiska studier.

I bokens första del ges en översikt av metodiken kring statistiska undersökningar.

I bokens andra del diskuteras ett antal vanliga metodmässiga ”fel och fällor” där till och med forskare på allra högsta nivå kan göra misstag när de genomför undersökningar.

I anslutning till varje kapitel finns också ett antal övningsupp gifter kopplade till innehållet som kan genomföras individuellt eller i grupp.

I denna andra upplaga har ett helt nytt kapitel om signifikans vid stora urval tillkommit.

Dessutom har ett antal lästips för fördjupning lagts till.

Boken är främst avsedd som kurslitteratur på högskolenivå, men vänder sig till alla som planerar att ta del av eller arbeta aktivt med en statistisk undersökning.

Andra upplagan [Språk: Svenska] Häftad