Kyrkoordning 2018 med kommentarer

Kyrkoordning 2018 med kommentarer

Edqvist, Gunnar & Lundqvist Norling, Maria

Antalst

Artikelnummer

978-91-526-3726-5

Lagerstatus

Beställningsvara

Köp 100 för 509 kr/st - spara 15%

Köp 25 för 539 kr/st - spara 10%

Köp 10 för 569 kr/st - spara 5%

599 kr

inkl. moms

Beskrivning

I boken Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2018 med kommentarer och angränsande lagstiftning finns kommenterar till varje enskild bestämmelse i kyrkoordningen i dess lydelse efter 2017 års kyrkomöte. Här redovisas bestämmelsernas närmare innebörd, förarbeten och praxis. Även de lagar kommenteras som tillkom när kyrka-statrelationerna ändrades år 2000 och som är av betydelse inte enbart för Svenska kyrkan utan även för andra trossamfund.

Boken är ett viktigt och angeläget arbetsredskap för kyrkoherdar, kanslichefer, kamrerer, ledamöter i kyrkoråd och församlingsråd och andra som behöver tolka och tillämpa kyrkoordningen i sitt arbete eller i sitt uppdrag som förtroendevalda.