Efter en ovanligt stormig debatt antog kyrkomötet 2017 nya gudstjänstböcker för Svenska kyrkan - och dessutom följde förseningar p.g.a. diskussioner om upphovsrätten till det ingående materialet. Nu finns i alla fall handböckerna här och är från och med pingstdagen normerande för allt svenskkyrkligt gudstjänstliv. Handbokens del 1 i behändig utgåva (del 2 med ordningar för vigningshandlingar mm är ännu ej klar), Musikvolymen i ringpärm eller klotband och Missalet där text och musik finns redigerat för gudstjänstens behov.

Dessutom har det kommit kompletterande material:

- nya psalmböcker där gudstjänstordningar mm är uppdaterade,

- Mika Lidéns bok med sjungna psaltarpsalmer för alla sön- och helgdagar, komponerade på enkla psalmtoner och med omkväde som församlingen lätt kan ta till sig.

- Artos Mässbok innehåller kompletterande material till handboken, eftersom man inte fick tillåtelse att trycka ett missale med extramaterial inredigerat i handbokens text (som t.ex. förböner och böner efter kommunionen för varje söndag).