Tidens tecken 2: Var du är, är vad du är

Tidens tecken 2: Var du är, är vad du är

Kurkiala, Mikael (red.)

Antalst

Artikelnummer

978-91-7777-014-5

Lagerstatus

Beställningsvara

198 kr

inkl. moms

Beskrivning

Tidens tecken ges ut en gång per år och erbjuder ett forum där samhälleliga och existentiella teman centrala för Svenska kyrkans verksamhet, vision och identitet belyses ur olika perspektiv.

I detta nummer, Var du är är vad du är?, utforskar författarna den inre och yttre platsens existentiella dimensioner och dess betydelse för tillhörighet och utanförskap, andlighet och materialitet.

Tidens tecken ges ut vid kyrkokansliet och vill värna och tillvarata en mångfald av röster och perspektiv. I varje nummer förhåller sig därför artikelförfattarna fritt till angivet tema och de uppfattningar de framför överensstämmer inte av nödvändighet med Svenska kyrkans.

I detta nummer medverkar Göran Greider, författare och journalist; Anita Goldman, författare och kulturjournalist; Peter Halldorf, pastor i pingströrelsen, författare och grundare av Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby, Eva Löfgren, fil.dr. och lektor i kulturvård vid Göteborgs universitet; Jonas Ideström, docent i kyrkovetenskap vid Uppsala universitet, Clara Bodén, filmskapare som driver produktionsbolaget Vapen och Dramatik AB samt Negar Naseh, författare och läkare.

[Språk: Svenska] Danskt band