Kristen på goda grunder 2.0

Kristen på goda grunder 2.0

Gustavsson, Stefan

Antalst

Artikelnummer

978-91-86415-56-3

Lagerstatus

Beställningsvara

229 kr

inkl. moms

Beskrivning

Gud är död. / Nietzsche

Nietzsche är död. / Gud

Dessa träffsäkra ord klottrade på en vägg i Berlin speglar utvecklingen i det tidigare kristna västerlandet. Varken Marx eller Nietzsche, varken postmodern relativism eller nyateistisk religionskritik, har släckt människans gudslängtan. Religiös öppenhet växer, men samtidigt har frågan: ”Vad är sant?” ofta ersatts med: ”Känns det rätt?” eller ”Vad ger det mig?”

Mot denna bakgrund är Kristen på goda grunder 2.0 en mycket angelägen bok. Stefan Gustavsson vänder sig till alla som brottas med livsfrågorna och söker en hållbar grund för sitt liv. Men han vänder sig också till den som är kristen och brottas med sin tro och vill pröva grunden för dess sanning. Inte för att förskansa sig bakom tvärsäkra argument, utan för att växa både i övertygelse och öppenhet för dialog med andra människor.

Författaren belyser några av de viktigaste argumenten för kristen tro men också de klassiska invändningarna mot den: frågan om Gud och det onda, vetenskap och tro, Bibelns trovärdighet och huruvida Jesus är unik. Dessutom ges en biblisk grund för apologetik – den bortglömda konsten att försvara tron.

Kristen på goda grunder 2.0 är en uppdaterad version av den första utgåvan som gavs ut 1997 och som såldes i mer än 20 000 exemplar.