Domkyrkan som andaktsmiljö under senmedeltiden: Linköping och Lund - Bibliotheca Theologiae Practicae 89

Domkyrkan som andaktsmiljö under senmedeltiden: Linköping och Lund - Bibliotheca Theologiae Practicae 89

Källström, Hanna

Antalst

Artikelnummer

978-91-7580-556-6

Lagerstatus

Beställningsvara

Köp 100 för 172 kr/st - spara 25%

Köp 50 för 183 kr/st - spara 20%

Köp 25 för 195 kr/st - spara 15%

Köp 10 för 202 kr/st - spara 12%

Köp 5 för 206 kr/st - spara 10%

229 kr

inkl. moms

Beskrivning

De medeltida katedralerna har med sina imponerande stenfasader och höga torn fortsatt att fascinera människor genom århundradena, och silhuetterna utgör fortfarande ett framträdande landmärke för den som närmar sig stiftsstäderna. Även interiörerna vittnar om den medeltida prakten även om, i likhet med exteriörerna, mycket har förändrats och försvunnit sedan dess.Lika intressanta som byggnaden i sig är dock de människor som vistades i och använde sig av den. Under medeltiden var katedralen i första hand biskopens och prästerskapets kyrka, men därmed inte sagt att allmänheten saknade tillträde. Senmedeltida avlatsbrev visar att allmänheten uppmanades att besöka katedralerna vid flera olika tillfällen.I den här boken studeras katedralens funktion som andaktsmiljö för lekmännen under senmedeltiden. I detta sammanhang spelar kyrkorummets gestaltning en viktig roll. För att förstå en byggnad är det av vikt att studera dess uppbyggnad och utformning i relation till dess funktion. De medeltida katedralerna innehöll en ansenlig mängd kapell, altaren, bildframställningar och andra typer av föremål, och studiet av dessa i relation till lekmännens fromhetsövningar bidrar med ytterligare en dimension till förståelsen av katedralens olika funktioner.De senmedeltida domkyrkointeriörerna i Linköping och Lund rekonstrueras och relateras till lekmännens rörelser och fromhetsövningar i respektive kyrkorum. Vidare kartläggs och analyseras andakternas teologiska innebörd för att ge en mer heltäckande bild av lekmännens fromhetsliv.Mjukband, 367 sidor.Hanna Källström (f. 1978) är teol. kand. och fil. mag. i konstvetenskap. Domkyrkan som andaktsmiljö under senmedeltiden: Linköping och Lund är hennes doktorsavhandling i praktisk teologi vid Lunds universitet. [Språk: Svenska] Häftad