Buddhismen: Religion, historia, liv

Buddhismen: Religion, historia, liv

Jacobsen, Knut A.

Antalst

Artikelnummer

978-91-27-09021-7

Lagerstatus

Beställningsvara

Köp 100 för 322 kr/st - spara 25%

Köp 50 för 343 kr/st - spara 20%

Köp 25 för 365 kr/st - spara 15%

Köp 10 för 378 kr/st - spara 12%

Köp 5 för 386 kr/st - spara 10%

429 kr

inkl. moms

Beskrivning

För första gången på svenska publiceras nu en bred och grundläggande bok om buddhismen. Författare är Knut A. Jacobsen, erkänd forskare inom både hinduism och buddhism.

Boken är en inbjudan: »Få eller inga som tagit del av den buddhistiska läran förblir oberörda […].

Ingen som har läst någon av buddhismens pali-skrifter kan undgå att förtrollas av den vishet som förmedlas av Buddha, en av de största religiösa tänkare som mänskligheten frambragt.»

Men den är också en analys av religionen som en kulturell yttring skapad av människor i vissa historiska och religiösa sammanhang.

Som sådan är boken väl lämpad för undervisning på högskolekurser inom religionsvetenskap och religionshistoria.

Författaren presenterar religionens historia, dess filosofiska utveckling och kulturella kännetecken. Religionsgrundaren Buddha skildras och granskas som historisk och mytisk gestalt.

Ett annat spår är det filosofiska innehållet: Buddhas världsuppfattning och lära samt de tolkningar som etablerades.

Här fortsätter beskrivningen vidare till den filosofiska utvecklingen inom Mahayana-filosofin.

Författaren placerar även religionen i sin indiska kontext samt följer dess utveckling där efter att Buddha uppnått den slutliga nirvana fram till och med spridningen av hans lära över hela Asien.

Den religiösa praktikens olika moment - till exempel pilgrimsfärder, gåvogivande och tillbedjan av Buddhastatyer - har i västvärldens föreställning om buddhism haft lägre status än läran om de högre sanningarna.

Här ger författarna dem plats och avslutar sedan boken med att resonera kring förändringarna av buddhismen under modern tid. Politiskt och socialt engagerade buddhister ryms vid sidan av kurser i buddhistisk meditation.

Boken innehåller en utförlig litteraturförteckning, ett avsnitt med ordförklaringar samt ett register med namn och begrepp.

Översättning Thomas Andersson

Knut A Jacobsen (1956) disputerade vid University of California och är nu professor vid sektionen för religionsvetenskap, Universitetet i Bergen.

Författaren är specialist på hinduism och sydasiatisk buddhism och har under många och längre perioder vistats i Indien. [Språk: Svenska] Kartonage