Ideellt Forums Idédag »Tillit»

På årets idédag kan du delta fysiskt på plats i Södertälje, eller digitalt enskilt eller i grupp. Det digitala bokbordet presenteras av Bokhandeln Arken. 

Här presenteras ett tematiskt urval böcker. De flesta böcker du ser här finns i lager och allt som visas kan beställas. Hitta böcker för inspiration, fördjupning och bokbord. Under tiden konferensen pågår finns ett specialpris på det du köper i Bokhandeln Arkens webbshop.
 

Du får 10% rabatt när du skriver in koden "ideell21" i webbshopens kassa.