I början skapade Gud : en antologi om den kristna skapelsetron

I början skapade Gud : en antologi om den kristna skapelsetron

Annala, Aila

Antalst

Artikelnummer

978-91-88927-09-5

Lagerstatus

Beställningsvara

289 kr

inkl. moms

Beskrivning

I vår tid ägs sådana frågor av företrädare för en naturalistisk världssyn. En slumpmässig evolution har format den värld vi lever i, är den fastslagna sanningen.

Många har förkastat Bibelns skapelseberättelse som ovetenskaplig, en mytisk saga utan förankring i modern forskning. Men stämmer verkligen den uppfattningen?

Andra letar efter kompromisser mellan de två ursprungsberättelserna: den evolutionistiska och Bibelns. Men går de att förena?

I den här antologin hittar du stöd för Bibelns påstående att Gud skapade allt, och inte bara utifrån argument såsom ”Det står ju i Bibeln”, utan baserat på vetenskapliga rön inom områden som geologi, biologi, fysiologi, kosmologi.

Frågan är om vetenskapens nya upptäckter fortsätter att peka mot evolution som den bästa förklaringsmodellen, eller om dessa upptäckter avslöjar en intelligent designad skapelse.

Antologin förklarar varför den kristna skapelsetron bättre än evolutionsläran kan svara på enkla frågor som: Varför är naturen vacker? Varför är människan målmed­veten och driven? Varför är jorden perfekt anpassad för att kunna vara värd för liv?

Kapitelöversikt och författare

1. Historia, lovsång, myt eller saga? av AILA ANNALA

2. Skapelsetro – en kort historik av VESA ANNALA

3. Hur uppstod livet? av GÖRAN SCHMIDT

4. Kosmologi av ANDERS GÄRDEBORN

5. De vanligaste evolutionsargumenten i vågskålen av GÖRAN SCHMIDT

6. Synliga spår efter en Skapare? av JOHNNY BERGMAN

7. Jordens historia av MATS MOLÉN

8. Informationssystem i naturen vittnar om Skaparen av SAMUEL LAMPA

9. Pollinatörerna – livets motorer av ERIK ÖSTERLUND

10. Människan – skapelsens krona av VESA ANNALA

11. Människans härstamning av JOHNNY BERGMAN

12. Vår fantastiska kropp av TORBJÖRN JORETEG

13.Moral och mening av THOMAS FORSLIN, VESA ANNALA

14. Människan som kulturskapande varelse av LISABET SANDBERG

15. Kristen tro som teori och upplevelse av THOMAS FORSLIN