Hopp och tröst - tankar och böner
Hopp och tröst - tankar och böner
Hopp och tröst - tankar och böner
Hopp och tröst - tankar och böner
Hopp och tröst - tankar och böner

Hopp och tröst - tankar och böner

Alebo, Anna

Antalst

Artikelnummer

978-91-88553-39-3

Lagerstatus

i lager

Köp 10 för 65 kr/st - spara 6%

Köp 25 för 63 kr/st - spara 9%

Köp 50 för 59 kr/st - spara 14%

Köp 100 för 55 kr/st - spara 20%

69 kr

inkl. moms

Beskrivning

Scrolla längst ner för att provläsa! En liten nätt bok på 60 sidor, lämplig för utdelning, utskick, bokbord, att ha med sig - och inte minst för egen inspiration kring allt det goda som kristen tro har att förmedla också i Coronatider. Boken vill ge oss hopp och tro_st, inspirera till bo_n och fo_rbo_n och hja_lpa oss att hitta riktningen frama_t ocksa_ under konstiga, sva_ra och fo_rvirrande omsta_ndigheter.

Fo_rfattaren skriver i bokens inledning:: »Vi beho_ver hja_lpas a_t att hitta stigarna genom o_demarken, att so_ka tro_st i tro_stlo_sheten och hopp i hopplo_sheten. Bera_ttelserna och bo_nerna i denna lilla bok kommer ur mina egna erfarenheter av Gudsstigar som o_ppnat sig i tillvaron. La_s ga_rna en bera_ttelse i taget, la_gg sedan ifra_n dig boken och so_k i ditt liv och ditt inre efter dina egna erfarenheter av tro_st och hopp. Dela ga_rna dina bera_ttelser vidare till na_gon annan, liksom jag nu go_r till dig.»

Bokens finsta_mda illustrationer har utfo_rts av Catharina Hansson, omslagsfotot av Michael Mueller.

Anna Alebo a_r stiftsadjunkt fo_r andlig va_gledning och kaplan pa_ Killans bo_nega_rd pa_ O_sterlen. Som fo_rfattare a_r hon ka_nd fo_r ett varmt och personligt tilltal, ett vardagsna_ra bildspra_k och en djup och rik fo_rankring i kristen va_gledningstradition. Ka_nda titlar a_r »Vandra med Fra_lsarkransen» (Verbum) A_rkebiskopens fastebok »En Gud pa_ kna_» (Verbum) och Labyrinter (Arcus).

Här kan du bläddra i ett utdrag ur boken:

https://issuu.com/arkens/docs/alebo_hopp_utdrag