Mariaväxter i folktron

Mariaväxter i folktron

Herjulfsdotter, Ritwa

Antalst

Artikelnummer

978-91-86681-15-9

Lagerstatus

Beställningsvara

Köp 100 för 104 kr/st - spara 25%

Köp 50 för 111 kr/st - spara 20%

Köp 25 för 118 kr/st - spara 15%

Köp 10 för 122 kr/st - spara 12%

Köp 5 för 125 kr/st - spara 10%

139 kr

inkl. moms

Beskrivning

Mariaväxter i folktronI Sverige och internationellt har Jungfru Maria betytt mycket för namngivning av växter. Från tyskspråkiga områden är mer än 180 växter uppkallade efter henne.

I England omkring 95 och i Frankrike ett 40-tal.

Från våra Nordiska frannländer finns det i Norge omkring 50 och i Danmark ca 70.

I Sverige känner vi till ett 60-tal växter som någon gång burit ett Marianamn.

I folktron har Maria en central plats och tidigt utvecklades en stark fromhet kring henne som visar sig både i den kyrkliga traditionen och folkdiktningen.

Under hög- och senmedeltiden stärks hennes ställning och att be om Marias hjälp och förbön var helt naturligt. Efter reformationen skedde en förändring.

Men Marias ställning som vuxit sig stark under sekler gick inte bryta ned med omedelbar verkan. Hennes påverkan i folkfromheten går inte att överskatta.

I Västergötland kan man spåra inslag av denna långt in på 1700-talet, 'Inom folkmedicinen liksom vid namngivning av medicinalväxter intar Maria också en viktig roll.

Många av dessa växter sägs ha haft en särskilt läkande effekt och deras namn har sitt ursprung i Marialegender och händelser i hennes liv.

Skara stiftshistoriska sällskap utger nu tillsammans med etnologen, fil. dr Ritwa Herjulfsdotter (disputerade 2008 med avhandlignen Jungfru Maria möter ormen - om formlers tolkninar) denna bok om Mariaväxter i folktron.

Innehållet ger oss en intressant blid av den folkliga fromhet och de tankar som fanns och finns kring Maria. [Språk: Svenska] Kartonage