Helighet och barmhärtighet

Helighet och barmhärtighet

Sluitrapport från Evangeliska Frikyrkans arbetsgrupp för bearbetning av frågan om samkönade relationer 2021-2023. Detta är slutrapporten från Evangeliska Frikyrkans arbetsgrupp för bearbetning av frågan om samkönade relationer. Arbetsgruppen inledde sitt arbete i mars 2021 och rapporten presenterades vid EFKs representantskapsmöte i maj 2023. Skälet till att frågan bearbetats är en motion som lades fram till EFKs kongress 2020. I motionen föreslogs att EFK skulle tillsätta en arbetsgrupp för att analysera hur omtänkandet i samhället när det gäller samkönade relationer påverkar en rörelse som EFK och hur våra församlingar och dess medlemmar ser på samkönade relationer.

Utifrån en teologisk och etisk reflektion ges goda råd för hur situationen kan hanteras på församlingsnivå, samt reflektera över vilka utmaningar som uppstår för EFK som rörelse om medlemmar och församlingar tar olika ställning i sakfrågan. I denna rapport bearbetas frågan om hur EFKs församlingar kan bli välkomnande och lärjungaformande för alla utifrån ledorden missionell, baptistisk, evangelikal och karismatisk, så som de definieras i EFKs Tro- och självförståelsedokument.

Antalst

Artikelnummer

978-91-5276-600-2

Lagerstatus

Beställningsvara

150 kr

inkl. moms