Människan sedd - genom olika vetenskapliga prismor : Redaktörer: Matz Hammarström, Elisabeth Gerle + Peter Gärdenfors

Människan sedd - genom olika vetenskapliga prismor : Redaktörer: Matz Hammarström, Elisabeth Gerle + Peter Gärdenfors

Hammarström, Gerle m fl

Antalst

Artikelnummer

978-91-578-0575-1

Lagerstatus

Beställningsvara

Köp 100 för 209 kr/st - spara 25%

Köp 50 för 223 kr/st - spara 20%

Köp 25 för 237 kr/st - spara 15%

Köp 10 för 246 kr/st - spara 12%

Köp 5 för 251 kr/st - spara 10%

279 kr

inkl. moms

Beskrivning

Hur ser vetenskapen på människan 150 år efter Darwins Om arter nas ursprung?

Är hon fortfarande skapelsens krona, eller bara ett djur som styrs av själviska gener?

Och hur är det med hennes förnuft?

Är det dags att nedgradera dess betydelse?

Slår evolutionsläran undan benen för all form av gudstro eller finns det en möjlighet till fredlig samexistens mellan religion och darwinism? Kan idén om det »naturliga urvalet» hjälpa oss att förstå förändringsprocesser i samhället lika väl som i naturen? Går det att förena en humanistisk och en biologistisk syn på människan?

I boken, som är en del i det samtal mellan olika positioner som blir allt viktigare, hävdas att evolutionsläran åtminstone är glasklar på en punkt: den ger inget utrymme för rasistiska spekulationer om olika etniska gruppers olika värde.

Möt den mångfasetterade människan, sedd genom ett antal olika vetenskapliga prismor. [Språk: Svenska] Kartonage