Man ur huse: hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning i tidigmodern tid

Man ur huse: hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning i tidigmodern tid

Hallenberg, Mats

Antalst

Artikelnummer

978-91-88168-70-2

Lagerstatus

Beställningsvara

Köp 100 för 179 kr/st - spara 25%

Köp 50 för 191 kr/st - spara 20%

Köp 25 för 203 kr/st - spara 15%

Köp 10 för 210 kr/st - spara 12%

Köp 5 för 215 kr/st - spara 10%

239 kr

inkl. moms

Beskrivning

Den svenska statens historia under 1500- och 1600-talen handlar inte bara om kungar och krig utan också om de undersåtar som tvingades bära stormaktsdrömmen på sina axlar.

Genom mer eller min dre våldsamma protester lyckades bönderna tvinga de styrande att förhandla om den förda politiken.

Historikerna Mats Hallenberg och Johan Holm studerar de konflikter som skattekraven och rekryteringen av bondesol dater gav upphov till.

Myterier, upplopp och förhandlingar skärskådas– vilka grupper stod bakom motståndet, varför protesterade de och vilket infly tande fick deras handlande på centralmaktens utveckling?

Författarna visar på sambandet mellan militarisering och bondeinflytande och problematiserar förhållandet mellan de besuttna skattebönderna och lokalsamhällets fattiga.

Böndernas politiska agerande och de kompromisser som följde på förhandlingarna kom att få avgörande betydelse för den moderna statens utformning.

Effekterna av dem ser vi än idag. [Språk: Svenska] Inbunden