Vardagens kyrka: Gustaf Wingrens kyrkosyn och folkkyrkans framtid

Vardagens kyrka: Gustaf Wingrens kyrkosyn och folkkyrkans framtid Kampanj

Bokrea 2021

Håkansson, Bo

Antalst

Artikelnummer

978-91-88552-37-2

Lagerstatus

I lager

39 kr179 kr

inkl. moms

Beskrivning

Svenska kyrkan är inte längre statskyrka.

Kan man ändå kalla den en folkkyrka?

Den välkände teologen Gustaf Wingrens arbeten handlar i hög grad om kyrkan, trots att han ständigt kritiserar alla tendenser att »förkyrkliga» Gud.

Wingrens teologi är både ett uttryck för ett folkkyrkligt tänkande och en kritik av vad han kallade en »väloljad, problemfri» folkkyrklighet.

Fokus ligger på kyrkans budskap, evangeliet, och vad detta betyder för den enskilde i vardagen.

Enligt Wingren får kyrkan inte upplevas som ett tryck. Den ska göra det »lättare att andas».

Denna avhandling diskuterar Wingrens kyrkosyn och konfronterar den med aktuell debatt om kyrkans väsen och uppgift.

När kyrkan inte längre har en ställning i samhällets mitt, återstår då endast en existens som grupper i marginalen med en tät inre sammanhållning?

Kan man fortfarande tänka sig en kyrka, som är närvarande och aktiv i samhället?

Denna närvaro kan vara själva förkunnelsen av evangeliet, som människor möter vid olika tillfällen och som ger livsmod i vardagsmödan.

Den kan också handla om själva kyrkoinstitutionen, som deltar med en tydlig stämma i det offentliga samtalet.

Wingren och andra som brottats med dessa frågor erbjuder en hjälp att kritiskt bearbeta folkkyrkans problem och finna konstruktiva lösningar för framtiden. [Språk: Svenska] Häftad