För att världen skall tro: Texter om ekumenik och kyrkans enhet, arbets- gemenskapen Kyrklig Förnyelses årsbok 2007

För att världen skall tro: Texter om ekumenik och kyrkans enhet, arbets- gemenskapen Kyrklig Förnyelses årsbok 2007

Hagberg, Markus (red.)

Antalst

Artikelnummer

978-91-7580-368-5

Lagerstatus

Beställningsvara

Köp 100 för 148 kr/st - spara 25%

Köp 50 för 158 kr/st - spara 20%

Köp 25 för 168 kr/st - spara 15%

Köp 10 för 174 kr/st - spara 12%

Köp 5 för 178 kr/st - spara 10%

198 kr

inkl. moms

Beskrivning

Under i stort sett hela 1900-talet var frågan om ekumenik och kyrkans enhet starkt prioriterad.

I kyrkan i Sverige och i världen idag blir det allt tydligare att gränser sakta men säkert dras om. Skiljelinjer går idag inte längre på samma sätt mellan olika samfund och kyrkofamiljer, utan skär ofta rakt igenom gamla gemenskaper. Å andra sidan uppstår samtidigt ur detta nya kontaktytor – vi upptäcker samhörighet med troende i helt andra traditioner. Allt detta ställer de olika kyrkorna och ekumeniken inför en annorlunda situation. Frågorna tycks inte vara desamma som under förra seklet. För att världen skall tro – texter om ekumenik och kyrkans enhet vill belysa både våra likheter och vad som skiljer, lyfta fram de kristnas syskonskap och ge oss vägledning och inspiration i hur vi går vidare mot den enhet som Jesus ber om. För att kunna gå vidare måste vi också känna mångfalden i Kristi kyrka. Är det möjligt att stå enade trots alla dessa olikheter? Kan likheterna, samhörigheten och kallelsen till enhet till slut väga så tungt att mångfalden rent av blir något positivt, något att med stolthet visa upp – så att världen kan tro?

[Språk: Svenska] Häftad