Gudstjänstsång: Ny mässmusik för Svenska kyrkan

Gudstjänstsång: Ny mässmusik för Svenska kyrkan

Verbum/Svenska kyrkan

Antalst

Artikelnummer

978-91-526-3320-5

Lagerstatus

Beställningsvara

617 kr

inkl. moms

Beskrivning

I boken Gudstjänstsång finns en rad förslag till alternativa utformningar av de liturgiska sångerna i nattvardsmässan. Här finns sånger för kyrkans högtidsdagar men också folkvisor och musik med afrikanska och latinamerikanska rötter.

Boken består av två delar. I den första delen ingår sex genomkomponerade mässor. I den andra delen har sångerna hämtas från olika håll och ställts samman till tre serier med vardera tre avdelningar.

Till boken medföljer ett agendamaterial på CD (pdf-filer av sånger (text och musik) sparade i A5-format). Materialet får fritt användas i gudstjänstagendor.