Att förstå religion: metoder för teologisk forskning

Att förstå religion: metoder för teologisk forskning

Grenholm, Carl-Henric

Antalst

Artikelnummer

978-91-44-60351-3

Lagerstatus

Beställningsvara

Köp 100 för 263 kr/st - spara 25%

Köp 50 för 280 kr/st - spara 20%

Köp 25 för 298 kr/st - spara 15%

Köp 10 för 308 kr/st - spara 12%

Köp 5 för 315 kr/st - spara 10%

350 kr

inkl. moms

Beskrivning

Vad kännetecknar god teologisk forskning och vetenskaplig verksamhet?

Vilka metoder kan användas för att beskriva och förklara religiösa fenomen?

Vad innebär det att tolka och förstå religiösa texter? Vilka krav ställs på kritisk religionsvetenskap och konstruktiv teologi?

Dessa frågor behandlas i denna bok om metoder för ett religionsvetenskapligt studium. Den ger en introduktion till hur forskning kan bedrivas inom samtliga teologiska discipliner.

En av bokens teser är att universitetsteologi är detsamma som religionsvetenskap. En annan är att god teologi utmärks av en argumentation som är intersubjektivt prövbar.

Boken vänder sig till alla som är intresserade av att studera religion och religiösa fenomen.

Den är ett utmärkt redskap för studenter som skriver uppsats inom skilda teologiska och religionsvetenskapliga ämnen. [Språk: Svenska] Häftad