Visheten har dukat sitt bord: 31 kommunionssånger för hela kyrkoåret

Visheten har dukat sitt bord: 31 kommunionssånger för hela kyrkoåret

Gouzes O.P., André

Antalst

Artikelnummer

979-0-66150-086-5

Lagerstatus

I lager

90 kr

inkl. moms

Beskrivning

Övrig information: 31 kommunionssånger för hela kyrkoåret.

Sångerna i detta häfte är avsedda att sjungas vid kommunionen/utdelandet när kyrkan/församlingen fitar mässa/eukaristi.

Texterna,som huvudsakligen är hämtade ur Bibeln, präglas av kyrkoårets olika tider.

De vill leda dem som firar gudstjänst allt djupare in i Kristi eviga frälsningsmysterium.

Många av sånger passar även vid andra gudstjänsttillfällen.

Innehåll:

Kom, o Herre

O Kristus, Adams son

I dig finns strömmar av liv

Faderna Ord och Vishet

Jesus Kristus, världens Herre

Guds Ande vilar över dig

Du kom till ditt folk, o Herre

Jag är inte värd, o Herre

Ge oss, o Herre, livets bröd

Vänd åter till mig

Herre, tänk på oss

Genom dina sår, o Herre

Kom alla och ät!

Din kropp, ditt blod...

Se Kristi kropp

Jag har ordnat för min måltid

Herren bespisar oss

Idag far han upp till himmelen

I begynnelsen

De fattiga bjuds in

Visheten har dukat sitt bord

Du räcker oss din kalk

Jag kallar er inte längre tjänare

Kristus bjuder oss till bords

Tag emot Kristi kropp

Vi som tar emot

I ditt hus

Du mättar jorden med ditt ord

Brödet som ger liv

Saliga är de renhjärtade

Salig den som har sett [Språk: Svenska] Häftad