Galaterbrevet - KNT 9

Galaterbrevet - KNT 9

Gärtner, Bertil

Antalst

Artikelnummer

978-91-526-3532-2

Lagerstatus

Beställningsvara

Köp 100 för 359 kr/st - spara 23%

Köp 50 för 383 kr/st - spara 18%

Köp 25 för 407 kr/st - spara 13%

Köp 10 för 422 kr/st - spara 10%

Köp 5 för 431 kr/st - spara 8%

469 kr

inkl. moms

Beskrivning

Beställning av produkter av så kallad POD (Print-on-demand) tar längre tid. Vi ber om överseende med detta.GALATERBREVET Kommentaren till Galaterbrevet är skriven av Bertil Gärtner, professor emeritus i Nya testamentet, biskop emeritus, Göteborg. Kommentar till Nya testamentet, förkortat KNT, är en svensk kommentarserie, som vill vara ett hjälpmedel för bibelläsare. Serien vänder sig till alla som på allvar vill arbeta med de bibliska texterna. KNT förutsätter inga kunskaper i Bibelns grundspråk. Kommentaren utgår avsnitt för avsnitt från de formuleringar som finns i Bibel 2000. Serien är i hög grad orienterad mot texten och dess budskap. KNT har en enhetlig uppläggning, som innebär att varje avsnitt av bibeltexten kommenteras i tre avdelningar: noter, analys och utläggning. I noterna belyses enskilda detaljer som behöver förklaras. Ibland finns här historiska, geografiska och andra upplysningar av betydelse för förståelsen av texten. I analysen tas frågor upp som är viktiga för att förstå tolkningen av textavsnittet som helhet. Det kan gälla sammanhang, byggnad, form, litterära egenskaper och liknande. I utläggningen dras trådarna samman och textens budskap förklaras. Denna sista del skall kunna läsas oberoende av de två tidigare avdelningarna. KNT är både en kommentar och en handbok. Genom sin uppläggning, sina utförliga hänvisningar och sitt register kan den fungera så. Många författare med olika bakgrund medverkar i kommentarserien.Häftad, 224 sidor. [Språk: Svenska] Inbunden