Kyrkornas Lund

Kyrkornas Lund

Gardelin, Gunilla

Antalst

Artikelnummer

978-91-87054-08-2

Lagerstatus

Beställningsvara

Köp 100 för 187 kr/st - spara 25%

Köp 50 för 199 kr/st - spara 20%

Köp 25 för 212 kr/st - spara 15%

Köp 10 för 219 kr/st - spara 12%

Köp 5 för 224 kr/st - spara 10%

249 kr

inkl. moms

Beskrivning

Genom boken vill vi sprida kunskap om den medeltida danska staden Lunds kyrkliga arkitektur, som så starkt präglat stadsbilden och varit viktiga religiösa platser i människors liv.

Under de 125 år som Kulturen bedrivit arkeologisk verksamhet har ny kunskap om Lund kontinuerligt kommit fram. I staden fanns under medeltiden 22 socknar med kyrkor och flera kloster. De många kyrkorna har nu lyfts fram i en bok som Kulturen producerat. Boken fokuserar på den medeltida kyrkoarkitekturen under den katolska eran, men också dagens kyrkor i Lunds församlingar har fått en plats.

Anledningen till att boken skrivits är att kyrkorna så starkt har präglat staden Lund under medeltiden. Vid återkommande arkeologiska undersökningar har flera kyrkor kunnat utforskas i större eller mindre omfattning.

Några av de kyrkor som vi vet har funnits har ännu inte påträffats.

Kapitäl, kvaderstenar och friser Kulturen har genom åren samlat in arkitektoniska delar från kyrkorna, som kommit fram vid arkeologiska undersökningar.

Det kan exempelvis vara kapitäl, kolonnbaser, kvaderstenar som ingått i kyrkornas murar, delar av friser och så vidare, som berättar om hur de olika kyrkorna kan ha sett ut.

Det är de detaljerna som gett inspiration till att skriva om kyrkornas arkitektur.

Några av fynden kan man se i Kulturens utställning Metropolis – Lund på medeltiden.

Ute på Kulturens område kan man se delar av ruinen efter S:ta Maria minors kyrka som låg vid Botulfsplatsen.

Kyrkan upptäcktes vid grävningsarbeten i början av 1900-talet.

Ruinens stenar märktes upp och flyttades till Kulturen, där den murades upp igen. [Språk: Svenska] Inbunden