Den mediterande dalahästen

Den mediterande dalahästen

Frisk, L & Åkerbäck, P

Antalst

Artikelnummer

978-91-7504-261-9

Lagerstatus

Beställningsvara

Köp 100 för 202 kr/st - spara 25%

Köp 50 för 215 kr/st - spara 20%

Köp 25 för 229 kr/st - spara 15%

Köp 10 för 237 kr/st - spara 12%

Köp 5 för 242 kr/st - spara 10%

269 kr

inkl. moms

Beskrivning

Det samtida populärreligiösa landskapet i Sverige, det vill säga arenor med religiösa inslag utanför de etablerade kyrkorna, är stort och mångfacetterat.

Religion finns idag på nya platser, som kursgårdar, hälsocentra och gym och kan uttryckas i till exempel healing, mindfulness, seanser, coaching och kroppsterapier.

Samtidigt blir gränserna mellan religiöst och sekulärt allt mer otydliga.

Det populärreligiösa utövandet har en starkt förankring i äldre traditioner, men är också kreativt nyskapande som ett resultat av globalisering, sekularisering, individualism samt påverkan från psykologiska och terapeutiska skolor.

I Den mediterande dalahästen uppmärksammas den samtida populärreligiositetens utveckling med utgångspunkt i en lokalstudie i Dalarna.

Religiösa uttryck speglar alltid sin tid, och ett av bokens syften är att diskutera hur religion uppfattas i vår tid och hur kristendomen präglat vår syn på vad som tillhör religion och vad som ses som vidskepelse eller övertro.

För att förstå religion är det viktigt att studera dess praktiska vardagsuttryck.

Liselotte Frisk är professor i religionsvetenskap vid Högskolan Dalarna.

Hon är ordförande i Nordiskt nätverk för forskning och information om nyreligiositet.

Peter Åkerbäck är doktor i religionshistoria och bedriver forskning om nya religiösa rörelser vid Högskolan Dalarna.

Han arbetar också som studierektor i sociologi vid Stockholms universitet.

[Språk: Svenska] Häftad