OBS! Pandemin och dess efterdyningar orsakar fortfarande förseningar och ryckigheter i våra leveranser.