Inte bara kyrkans: Jesus i kulturen

Inte bara kyrkans: Jesus i kulturen

Fransson, Tomas

Antalst

Artikelnummer

978-91-7580-592-4

Lagerstatus

Beställningsvara

Köp 100 för 148 kr/st - spara 25%

Köp 50 för 158 kr/st - spara 20%

Köp 25 för 168 kr/st - spara 15%

Köp 10 för 174 kr/st - spara 12%

Köp 5 för 178 kr/st - spara 10%

198 kr

inkl. moms

Beskrivning

Som kanske ingen annan i historien har Jesus från Nasaret tolkats på de mest varierande sätt och förknippats med de mest skiftande ideologiska uppfattningar. I konsten har Jesus framställts som både svart man och vit kvinna, politiskt har han förknippats med både höger och vänster och i religionens namn har han åberopats för att legitimera såväl strävanden för fred som för krig.Den här boken handlar om de stora variationer i tolkningen av vem Jesus var och vad han stod för som funnits i Sverige från mitten av 1800-talet till början av 2000-talet. När den lutherskt kristna enhetskulturen började lösas upp kring 1800-talets mitt och ersättas av en pluralistisk kultur innebar det inte bara att Svenska kyrkan förlorade sin roll som det ideologiska fundamentet i samhället. Det innebar också att det uppstod en mångfald av konkurrerande tolkningar och föreställningar om vem Jesus var och vad han ville – kristna såväl som icke traditionellt kristna.Bokens tyngdpunkt utgörs av tre studier som belyser hur Jesus tolkades och användes av tidiga svenska socialister, av författaren Dan Andersson och av den så kallade ungkyrkorörelsen i Svenska kyrkan. I bokens senare del diskuteras den senare utvecklingen under 1900-talet och de debatter som förts om hur Jesus får tolkas och användas med anledning av bland annat de omdiskuterade utställningarna Ecce Homo i Uppsala domkyrka 1998 och Uppenbar(a)t i Stockholms kulturhus 2006.Tomas Fransson är teologie doktor i kyrkovetenskap.Danskt band, 166 sidor.Häftad. [Språk: Svenska] Häftad