Svenska Folkbibeln är en ideomatisk översättning, med konservativ kristen »bibeltrogen» utgångspunkt bl.a. knuten till den evangelikala s.k. Lausanndeklarationen. Till skillnad från Bibel 2000 söker man knyta an till traditionellt kristna tolkningar och låta Gudstron vara en förutsättning för förståelsen av Bibelns ord. Den första versionen av Folkbibeln utkom 1998, den andra reviderade versionen 2015. NT har översatts direkt från grundtexterna, medan GT i huvudsak är en uppfräschning av 1917 års översättning. Planen är att GT skall nyöversättas från hebreiskan och utkomma på 2020-talet. Bakom översättning står den frikyrkligt dominerade Stiftelsen Svenska Folkbibeln och den lutherska Stiftelsen Biblicum.