Vaccinationsbevis krävs vid luciakonserterna

 

please scroll down for information in English

Med anledning av att vaccinationsbevis kommer att krävas (se detaljerad information nedan) är återköp möjligt fram till fredagen den 3 december kl 15:00. Gör så här om du önskar avstå din biljett och få pengarna tillbaka:

 

• Om du inte hämtat ut dina biljetter:

 

skicka e-post till info@arken.seAnge ditt ordernummer, samt vilka biljetter du önskar avbeställa.

 

• Om du fått/hämtat dina biljetter:

 

måste de vara tillbaka hos oss senast 3/12 för återköp
Du kan lämna tillbaka dem i butiken. Ta med de biljetter du önskar returnera, samt ordernummer. Öppettider lördag & söndag 11-16, mån-fre 10-18.
eller
Du kan skicka dem till oss i spårbart brev till Arken, Luciabiljetter, Kyrkogatan 4, 222 22 Lund. Märk kuvertet med ditt ordernummer och beställarens namn.

Ordernumret hittar du i Arkens mejlade orderbekräftelse, Klarnas orderkvitto eller den fysiska följesedeln.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig via e-post info@arken.se

Mer detaljerad information om kravet på vaccinationsbevis från arrangören (Lunds domkyrkoförsamling och Korallerna) följer nedan:

Hej!

Du har köpt biljett till ”Stig in Lucia” i Lunds domkyrka, 11-12 december 2021. Regerigen har beslutat, på inrådan från Folkhälsomyndigheten, att den som besöker allmänna sammankomster med fler än 100 personer måste kunna visa upp ett giltigt bevis på vaccination mot Covid-19 tillsammans med legitimation. Detta kommer att gälla på konserterna ”Stig in Lucia”.

Vi informerar nu om att konsertbesökare över 18 år behöver visa upp giltigt vaccinationsintyg och legitimation tillsammans med köpt biljett för att få entré till konserterna.

Vänligen observera att negativt testbevis, tillfrisknandebevis eller antikroppstest istället för vaccinationsintyg inte accepteras vid insläpp. Om du av medicinska skäl inte kan vaccinera dig så ska du kunna visa upp ett läkarintyg vid insläpp.

Vaccinationsintyg kan hämtas från E-hälsomyndighetens hemsida, www.covidbevis.se

Om du är över 18 år och inte har ett giltigt vaccinationsintyg så har du möjlighet att återlösa din biljett.

/ Lunds domkyrkoförsamling & Korallerna

Vaccination certificate will be required at the Lucia concerts. Refund is possible until Friday December 3rd at 3 P.M.
To obtain a refund:

• If you have not yet collected your tickets:
please e-mail info@arken.se
State your order number, and what tickets you wish to get refunded.

• If you have collected your tickets or received them by mail:
your tickets have to be physically returned for a refund
Please return them to the Arken bookshop and state your oder number. Opening hours Saturday & Sunday 11-16, Weekdays 10-18.
or
Send them in a traceable letter to Arken, Luciabiljetter, Kyrkogatan 4, 222 22 Lund. Mark the envelope with your order number and your name.

You will find your order number in Arken’s confirmation e-mail och e-mail receipt from Klarna Bank.

Any questions may be referred to info@arken.se

Detailed information on the demand for vaccination certificate:

Message to ticket holders;

You have purchased ticket/s for ”Stig in Lucia”, December 11-12 2021. The Swedish government has, based on the recommendations from Folkhälsomyndigheten (the Public Health Agency of Sweden), decided that each individual who wants to take part in public gatherings of more than 100 people indoors must have a vaccination certificate at hand along with an ID document. This will apply at ”Stig in Lucia”.

We now wish to inform you that all attendees aged 18 and older need to show a valid vaccination certificate and an ID document as well as their ticket in order to enter the cathedral for the concerts.

Please note that a negative test result, a certificate of recovery or a serology test result cannot be used instead of a vaccination certificate. If you for medical reasons have not been able to get vaccinated, you have to bring a medical certificate to prove this.

The vaccination certificate can be obtained at the website of E-hälsomyndigheten, www.covidbevis.se

If you are older than 18 and do not hold a vaccination certificate, you have the option to hand in your tickets up until December 3rd and get a refund.

/Lund Cathedral & the choir Korallerna

Luciakonserter i Lunds domkyrka 

 

Damkören Korallerna och Lunds domkyrkas gosskör bjuder in till traditionsenliga Lucia- och och julkonserter!

Dirigenter: Linda Alexandersson, Robert Bennesh och Susannah Carlsson.

 

KONSERTTIDER:

Lördag 11 december kl 16.00 & 19.00
Söndag 12 december kl 15.00 (familjeföreställning) & kl 19.00

INSLÄPP: Startar 30 minuter före varje konsert.

 

Till familjeföreställningen är särskilt våra små gäster välkomna! Denna föreställning har en förkortad konsertdel.