Ett solidariskt altarbord

Ett solidariskt altarbord

Romberg, Monica m fl

Antalst

Artikelnummer

KIRSSOLALTBO

Lagerstatus

I lager

Köp 100 för 45 kr/st - spara 25%

Köp 50 för 48 kr/st - spara 20%

Köp 25 för 51 kr/st - spara 15%

Köp 10 för 53 kr/st - spara 12%

Köp 5 för 54 kr/st - spara 10%

60 kr

inkl. moms

Beskrivning

- På altarbordet möts det gudomliga och det mänskliga.

I måltidsgemenskapen gestaltar vi hur världen borde vara - ett bröd och en mänsklighet - i respekt för allt levande, säger Per Håkansson och Torrid Bengtsson och summerar bokens budskap.

Författare är Monica Romberg, som bland annat håller kurser i ekologiska blomsterarrangemang, kyrkoherde Per Håkansson som har ett mångårigt engagemang för miljöfrågor och Torrid Bengtsson, biolog och Lunds stift miljöansvarige.

Boken är rikt illustrerad med teckningar av Clara Romberg.

Förslagen på smyckningar följer kyrkoåret och lockar till sparsmakade och vackra arrangemang. Grenar från naturen blandas med enstaka blommor.

- Här finns idéer till hur man kan odla sina egna altarblommor och ett planteringsförslag som sträcker från april till oktober och därmed täcker in hela växtsäsongen.

Hur man kan tänka kring nattvardsbröd och vin finns också beskrivet.

- Många av blommorna som vi köper i affärer har fraktats över halva jordklotet och är framodlade med bekämpningsmedel som ofta är förbjudna sedan länge i Sverige. Därför känns det mycket angeläget att förmedla kunskapen kring hur vi skapar ett solidariskt altarbord, påpekar Torrid Bengtsson.

Ur boken:

Vi vill med detta häfte visa hur vi kan duka våra altarbord utifrån en solidarisk livshållning. I häftet beskrivs också hur vi kan införskaffa och arrangera blommor som är odlade på ett miljövänligt sätt eller är Fairtrade-märkta.

De flesta församlingar köper sina blommor från närmaste blomsteraffär. Många blommor vi köper är importerade från Afrika eller Latinamerika med långa och energikrävande transporter. Oftast används mängder av bekämpningsmedel och konstgödsel vid framodlandet av dessa blommor och många gånger på mark som lokalbefolkningen skulle behövt för att producera sin egen mat. Det förekommer att barn arbetar på dessa blomsterplantager.

För ett solidariskt altarbord är det inte trovärdigt att använda blommor som fraktats runt halva jordklotet och där produktionen inneburit miljöföroreningar och utnyttjande av människor t. ex barnarbete. Blommorna finns på altaret för att berätta om skapelsens skönhet och rikedom. De slösar med sin prakt och visar hur Guds skapelse skänker oss liv och glädje.

Vi ger också förslag på hur man kan odla sina altarblommor själv. Vi är helt övertygade om att vid varje församlingshus eller kyrka finns en gräsmatta eller ett område med täckande buskage som kan omvandlas till blomsterrabatter.