Ett nytt karismatiskt landskap i Sverige

Ett nytt karismatiskt landskap i Sverige

Aronsson, Torbjörn

Antalst

Artikelnummer

978-91-7866-994-3

Lagerstatus

Beställningsvara

Köp 100 för 73 kr/st - spara 18%

Köp 50 för 78 kr/st - spara 12%

Köp 25 för 83 kr/st - spara 7%

Köp 10 för 86 kr/st - spara 3%

Köp 5 för 88 kr/st - spara 1%

89 kr

inkl. moms

Beskrivning

Ett nytt karismatiskt landskap i Sverige: Trosrörelsen,

samfundsoberoende församlingar, migrantförsamlingar,

anglosaxiska nätverk och många andra – en församlingsöversikt som innehåller en samling artiklar, nu utökade och kompletterade, som under sommaren 2015 publicerades i tidningen Världen idag.

Dessa artiklar, som väckte stor uppmärksamhet, presenterar delar av en unik kartläggning av nya karismatiska församlingar i Sverige som gjorts av Torbjörn Aronson, docent i kyrkohistoria vid Uppsala universitet.

Det handlar om en växande pingstkarismatisk (eller ”pentekostal”) samfundsöverskridande rörelse av församlingar i Sverige, av vilka flertalet är påverkade av teologi och spiritualitet med rötter i den karismatiska väckelsen i Sverige eller andra länder under 1960-1980-tal.

Artiklarna presenterar en översiktlig undersökning av stora delar av denna grupp av församlingar, med hjälp av offentligt publicerat material.

Resultatet av undersökningen visar konturerna av ett nytt kyrkligt landskap i Sverige, vilket inte går att låsa in i kategorier hämtade från 1800- och 1900-talens frikyrkliga strukturer.

Globalisering och migration har fört mängder av nya neokarismatiska församlingar och nätverk till Sverige. Teologi och spiritualitet har blivit viktigare än samfundslojalitet.

Det betyder att pastorer, präster, journalister, religionsvetare, teologer och kyrkohistoriker i Sverige behöver tänka om när det gäller analyser av både kyrka, frikyrka och pingstkarismatisk kristendom i Sverige.