Ett lyssnande hjärta - benediktinsk andlighet

Ett lyssnande hjärta - benediktinsk andlighet

Schellenberger, Bernardin

Antalst

Artikelnummer

978-91-87389-53-5

Lagerstatus

Beställningsvara

129 kr

inkl. moms

Beskrivning

»Är du en som älskar livet, och vill se goda dagar? Om du hör detta och svarar Ja!», skriver den helige Benedikt i sin regels förord, »då har du den rätta boken i din hand.»

Även i modern tid upplever vi en längtan som går djupare än vad de omgivande politiska, samhälleliga och kulturella strukturerna kan tillfredsställa. Idag liksom för 1500 år sedan söker vi efter en väg att »bebo oss själva», som Benedikt uttrycker det.

Med fokus på hjärtats lyhördhet vill denna bok visa hur Benedikts regel kan inspirera vår vardag och hjälpa oss att leva ett andligare och meningsfullare liv.

Bernardin Schellenberger, född 1944, levde som trappist efter den helige Benedikts regel från 1966 till 1981. Som novismästare undervisade han från och med 1975 unga munkar om regeln, och i egenskap av själavårdare för en landsförsamling 1981–1991 omformulerade han sina erfarenheter som munk. Som fri författare översatte han år 1991 den helige Benedikts regel till tyska, och ger sedan dess som föredragshållare och kursledare impulser

till ett andligt liv för alla intresserade.

Boken är översatt av benediktinnunnorna i Mariavalls kloster.