Ett annat rike: En ickevåldsteologi

Ett annat rike: En ickevåldsteologi

Spalde, Annika

Antalst

Artikelnummer

978-91-88552-81-5

Lagerstatus

förbeställ nu!

Beskrivning

Vad innebär det att följa Jesus i en värld av våld och orättvisor? Profeten från Nasaret visar på en livsstil som går tvärsemot samtidens normer. Han upp manar oss att förlåta istället för att hämnas, att älska fiender istället för att hysa illvilja mot dem och att gripa in mot förtryck istället för att slå bort blicken.

Ett annat rike vill hjälpa oss att upptäcka den gåva som ickevåld är. Det handlar om Guds rike som en inbjudan till människor att leva en motkultur, och därigenom bli befriade från både våldsutövning och handlingsförlamning inför våld och förtryck.

Kyrkornas Världsråd utropade åren 2001-2010 till »ett årtionde för att övervinna våldet», och en internationell ekumenisk fredsdeklaration formulerades. Också svenska kyrkor och samfund deltog i denna process.

Boken presenterar på ett lättläst sätt en genomarbetad ickevåldsteologi. För hoppningsvis kommer den att bidra till ett fördjupat sam tal kring dessa viktiga frågor. [Språk: Svenska]

Annika Spalde är författare, fredsaktivist och diakon i Svenska kyrkan.