Ett annat rike: En ickevåldsteologi

Ett annat rike: En ickevåldsteologi

Spalde, Annika

Antalst

Artikelnummer

978-91-88552-81-5

Lagerstatus

I lager

Köp 5 för 80 kr/st - spara 10%

Köp 10 för 78 kr/st - spara 12%

Köp 25 för 76 kr/st - spara 15%

Köp 50 för 71 kr/st - spara 20%

Köp 100 för 67 kr/st - spara 25%

89 kr

inkl. moms

Beskrivning

Vad innebär det att följa Jesus i en värld av våld och orättvisor?

Profeten från Nasaret visar på en livsstil som går tvärsemot samtidens normer.

Han upp manar oss att förlåta istället för att hämnas, att älska fiender istället för att hysa illvilja mot dem och att gripa in mot förtryck istället för att slå bort blicken.

Ett annat rike vill hjälpa oss att upptäcka den gåva som ickevåld är. Det handlar om Guds rike som en inbjudan till människor att leva en motkultur, och därigenom bli befriade från både våldsutövning och handlings förlamning inför våld och förtryck.

Kyrkornas Världsråd har utropat åren 2001-2010 till »ett årtionde för att övervinna våldet», och nu pågår arbetet med att formulera en internationell ekumenisk freds deklaration. Också svenska kyrkor och samfund deltar i denna process. Ett annat rike fyller ett tomrum genom att på ett lättläst sätt presentera en genomarbetad ickevåldsteologi. För hoppningsvis kommer den att bidra till ett fördjupat sam tal kring dessa viktiga frågor.

Annika Spalde är författare, fredsaktivist och diakon i Svenska kyrkan.