Bibeln - myt eller sanning?

Bibeln - myt eller sanning?

Erlandsson m fl

Antalst

Artikelnummer

978-91-86683-55-9

Lagerstatus

Beställningsvara

Köp 100 för 164 kr/st - spara 25%

Köp 50 för 175 kr/st - spara 20%

Köp 25 för 186 kr/st - spara 15%

Köp 10 för 193 kr/st - spara 12%

Köp 5 för 197 kr/st - spara 10%

219 kr

inkl. moms

Beskrivning

Bibeln – myt eller sanning? är skriven av sju kunniga teologer och pastorer med den gemensamma övertygelsen att Bibeln är Guds eget tilltal till människan. Boken analyserar Bibelns verklighetsuppfattning i förhållande till universitetsteologin. Den visar på trovärdigheten i Första Mosebok, Jesaja, Daniel samt Jona bok. Den tar upp frågan om vikten av Bibelns historiska förankring och berör såväl bibelsyn som synen på Jesus. Den vägleder i svåra bibeltexter om krig i Gamla testamentet och om när Abraham beordras offra Isak. Den gör nedslag i den bibelsynsdebatt som pågått under 1900-talet. Boken avslutas med tankar om Bibelns relation till församlingen och det kristna lärjungaskapet.När Bibeln beskriver kraften i Guds ord (Hebr 4:12, Joh 6:63) tar texten för givet att vi ska tro och ta till oss dess uppmaningar. Men där bibelkritikens tolkningsmodeller vinner mark väcks tvivel på Bibeln just som Guds ord, eftersom de bottnar i en sekulariserad livssyn. Ordet förändras aldrig, men människans jordmån kan försämras när tilliten till hans ord brister. Vår åkers jord blir då mindre mottaglig för textens syfte.Det är oerhört allvarligt.Men rätt strategi för att motverka otron är knappast att sluta ställa frågor. En given utgångspunkt bör dock vara att Gud finns till. Därför blir det inte trovärdigt att i bibelstudier eller i kristen utbildning använda en historisk-kritisk metod som innebär att man studerar Skriften utifrån ett dolt paradigm av Guds icke-existens.Det gör denna bok så viktig.Innehåll:• Seth Erlandsson: Bibelns gudstro och verklighetssyn• Anders Gerdmar: Hur viktig är Bibelns historiska förankring?• Göran Lennartsson: Bibelsyn och tron på Jesus• Johannes Hellberg: Offra din ende son! – hur kan vi förstå 1 Mos 22?• Olof Edsinger: Krigen i Gamla testamentet – ett försök att förstå• Bruno Frandell: Nedslag i bibelsynsdebatten under svenskt 1900-tal• Stefan Swärd: Bibeln, församlingen och kristet lärjungaskapHård pärm, 276 sidor. [Språk: Svenska] Inbunden