En kyrka driven av mission : präst och diakonmötesavhandling för Lunds stift 2022

En kyrka driven av mission : präst och diakonmötesavhandling för Lunds stift 2022

Aldén, Mats (red.)

Antalst

Artikelnummer

978-91-88553-46-1

Lagerstatus

Utkommer 15 oktober

289 kr

inkl. moms

Beskrivning

Uppmaningen att berätta om Guds rike för alla människor har tolkats på olika sätt av olika kristna kyrkor och rörelser och i olika tider. Vad betyder den nu, vårvintern 2022, när Lunds stift kallar till sitt första präst- och diakonmöte efter pandemin?

I artiklar av två diakoner och fyra präster, två av dem teologie doktorer och två doktorander, möter vi den barmhärtige samariern, Jesus som tvättar fötter, Bede Griffiths, den pensionerade Tanzaniamissionären Ulla, den helige Franciskus, Dorothy Day, en familj med en nyfödd dotter som är döende, Emmanuel Levinas och en lång rad andra människor som kan hjälpa oss att se uppdraget tydligare och inspirera oss att ta oss an det.

Förord av biskop Johan Tyrberg. Inledning av Mats Aldén. Medverkande: Åsa Gustavsson, Clara Nystrand Elinn Leo Sandberg, Per Kristiansson, Lena Sjöstrand, Jan-Olof Aggedal

”Det uppdrag vi alla delar innebär att vi är sända att på olika sätt berätta om hur Gud blivit människa i Jesus Kristus, gått i närkamp med döden och erbjuder liv i överflöd. Liv i dödens ögonblick och liv i den vardag var och en lever i. Det är ett berättande men också ett gestaltande av Guds närvaro.” ur biskop Johan Tyrbergs förord