En kort introduktion till offer

En kort introduktion till offer

Cavallin, Clemens

Antalst

Artikelnummer

978-91-87389-80-1

Lagerstatus

Beställningsvara

169 kr

inkl. moms

Beskrivning

Att offra djur, växter, föremål, och ibland till och med människor, till gudarna har förekommit i de flesta historiska kulturer vi känner till. Även i den förkristna judiska religionen var offer helt centrala, något som kristendomen ärvde. De tidiga kristna förstod Kristi korsoffer som det offer vilket fullkomnade de många judiska djuroffren. De såg också eukaristin som den liturgiska handling vilken gör korsoffret närvarande och förmedlar dess frukter.

I denna introduktion till offret förenas ett brett perspektiv på olika kulturer, teorier om religion och ritualer med ett fokus på kristna tankar om offret. Den grundläggande tesen är att offerbruk speglar en djupt liggande disposition hos människan som tar sig olika uttryck men inte försvinner. Därmed är det avgörande för varje försök till civilisation hur man hanterar offrets logik. Vem offrar vad för vem?

Clemens Cavallin är docent i religionshistoria vid Göteborgs universitet och førsteammanuensis i RLE (religion, livssyn och etik) vid Nord Universitet, Norge. Han har forskat om vedisk religion, ritualteori, katolsk religiositet och religionsstudiet i Indien. Som exempel kan nämnas böckerna The Efficacy of Sacrifice (2002), Ritualization and Human Interiority (2013), On the Edge of Infinity: A Biography of Michael D. O’Brien (2017) och The Future of Religious Studies in India (2021). Han är ledamot av Veritas utgivningsråd.